Zorgaanbod

Bij Stichting Zorgzuster kunt u terecht voor ondersteuning en zorg in de thuissituatie die vallen binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Denk hierbij aan Persoonlijke Verzorging, Verpleegkundige Zorg, Palliatief Terminale Zorg en Nachtzorg.

Samen met de indicatieverpleegkundige wordt gekeken naar uw zorgbehoefte, met als doel zo lang mogelijk in de eigen omgeving te kunnen verblijven en de eigen regie te behouden.

Welke zorg heeft u nodig?