Nieuws

HKZ Certificaat behaald

Donderdag 7 mei heeft KIWA een audit uitgevoerd bij Stichting Zorgzuster ten behoeve van het HKZ Kwaliteitsmanagementsysteem. Vol trots mogen wij mededelen dat Stichting Zorgzuster het certificaat HKZ Zorg en Welzijn heeft behaald. Het certificaat is op 15 mei door KIWA afgegeven.

Met dit keurmerk kunnen wij aantonen dat wij..

..werken volgens de afgesproken richtlijnen binnen onze thuiszorgorganisatie;
..in staat zijn om te leren en continu te verbeteren;
.. goed om gaan met risico’s en het leveren van kwaliteit en veilige zorg.

____________________________________________

De Wet zorg en dwang gaat op 1 januari 2020 in. Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de nieuwe wet. Deze video geeft een korte uitleg.

De Wet zorg en dwang vervangt een andere, oude wet: de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Aan mensen met dementie moeten vrijheid en veiligheid geboden worden, onafhankelijk van de plek waar ze wonen. Dat betekent dat de Wet zorg en dwang niet alleen in het verpleeghuis geldt – zoals bij de BOPZ – maar overal waar professionele zorg wordt gegeven. Ook bij zorg thuis, bij de dagbesteding of zorgboerderij. 

In de nieuwe wet staan vrijheid en zorgvuldigheid voorop. De kern van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de klant of zijn omgeving.

Lees hier de brochure ‘Wet Zorg en dwang voor familieleden’.