Klachten

Bent u niet tevreden?

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg en ondersteuning die u via Stichting Zorgzuster ontvangt. Het kan voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de geleverde zorg/ondersteuning. Wij horen dit graag van u, want alleen door uw signalen kunnen wij de kwaliteit (verder) verbeteren.

Klachtenfunctionaris

Stichting Zorgzuster heeft een klachtenreglement en een klachtenfunctionaris. Als u iets dwars zit, vragen wij u zich in de eerste plaats direct tot de zorgverlener of de vestiging te wenden om zo dichtbij en zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. U kunt een klacht ook te allen tijde rechtstreeks bij de klachtenfunctionaris indienen. Dit kan zowel schriftelijk als via e-mail. Vermeld in uw e-mail alstublieft op welk vestiging uw klacht betrekking heeft en het telefoonnummer waarop u gebeld kunt worden.

Adres

Email: klachtenfunctionaris@stichtingzorgzuster.nl

Klachtenreglement

Stichting Zorgzuster voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en is tevens aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.