Over Stichting Zorgzuster

Visie

Stichting Zorgzuster wil haar maatschappelijke rol als zorgaanbieder vervullen door het leveren van effectieve zorg. Door samen met de cliënt de mogelijkheden te onderzoeken die de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid vergroot, beoogt Stichting Zorgzuster de kwaliteit van leven van de cliënt te behouden of te verbeteren.

Missie

Stichting Zorgzuster levert persoonlijke zorg op maat bij de cliënt thuis, met als doel zo lang mogelijk in de eigen omgeving te kunnen verblijven en de eigen regie te behouden. De kernwaarden van Stichting Zorgzuster zijn: Zekerheid van zorg, Ondersteuning, Rust in eigen omgeving en Gezamenlijk.

Onze positie

Door het inzetten van zowel zorgverleners in loondienst als zelfstandige zorgverleners biedt Stichting Zorgzuster professionele zorg. Door een gezonde bedrijfsvoering kunnen we investeren in kwaliteitsontwikkeling, opleiding, maatschappelijke ontwikkeling en zorginnovatie.